Goodreads Librarians Group discussion

Patologija
This topic is about Patologija
191 views
Book Issues > incorrect or missing book info

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Gjuro (last edited Oct 23, 2016 07:09PM) (new) - added it

Gjuro (gjuroszlikovski) | 100 comments This book: https://www.goodreads.com/book/show/1...

Missing cover is here: https://www.dropbox.com/s/kye6rjpo0cj... (my photo)
NOTE: if you have problems accessing or downloading from Dropbox, I uploaded it also on Temporary Image Storage, it will expire after 7 days (Oct 31, around 3AM UCT) http://www.tiikoni.com/tis/view/?id=0...

Editors: Please add "Editor" to all 3 authors.

Published: 2011 (not 2010 as it currently says)

ISBN-10: Delete. Wrong ISBN. This book has ISBN-13, but someone left out 3 digits and placed it under ISBN-10

ISBN-13: 9789531764919

Edition: Please copy-paste this: 3. prerađeno i dopunjeno izdanje

If you have any questions, please do ask. Thank you!


message 2: by Gjuro (last edited Oct 21, 2016 08:56AM) (new) - added it

Gjuro (gjuroszlikovski) | 100 comments Also please correct:

Publisher: please copy-paste: Medicinska naklada


message 3: by Gjuro (new) - added it

Gjuro (gjuroszlikovski) | 100 comments While adding other editions, I think I have mistakenly messed up description, because I used "default" option. And I can't fix that now... So please also change book description.

Copy-paste description:

Treće izdanje udžbenika Patologija izlazi iz tiska tri godine nakon drugoga. Za ovo novo izdanje tekst većine poglavlja gotovo smo u cijelosti preradili, izostavili smo neke nevažne dijelove i nadopunili ga dodatnim pojašnjenjima. Tekst smo i proširili gdje god je to bilo potrebno, dopunili ga podatcima o novim spoznajama i znanstvenim otkrićima. Dodali smo i stotinjak novih slika, a većinu smo slika iz prethodnoga izdanja povećali kako bi detalji na njima bili što vidljiviji. Na većinu smo slika dodali i oznake da bi studentima bile razumljivije i da bi ih što bolje iskoristili kao nadopunu i bolje razumijevanje teksta. Da bismo gradivo učinili što preglednijim, promijenili smo i grafički osuvremenili izgled cijelog udžbenika. Sve su te promjene rezultirale povećanjem njegova opsega, pa je ovo izdanje opsežnije za oko dvjestotinjak stranica.
(iz predgovora trećem izdanju.)


message 4: by Dobby (new)

Dobby (dobby0390) | 3523 comments Done. Please review to be sure I did everything correctly. :-)


message 5: by Gjuro (new) - added it

Gjuro (gjuroszlikovski) | 100 comments Dobby0390 wrote: "Done. Please review to be sure I did everything correctly. :-)"

Done.
You are the best :-)
Thanks a lot!


back to top