Goodreads Librarians Group discussion

Nguyễn Nhật Ánh
This topic is about Nguyễn Nhật Ánh
16 views
Adding New Books > Please help me add edditions to 2 books

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Hello,

Could you help me add editions to these 2 books:

1. https://www.goodreads.com/book/show/1...

Edition details:
* Page number: 278
* Publication date: Jan, 2011
* Cover on publisher's site: http://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/...
* Edition language (please add this to all editions): Vietnamese
* Paperback (please add this to all editions)
* Publisher (please add this to all editions): Nhà xuất bản Trẻ
* Description (Please also change the original description to this): Truyện đã được đăng dài kỳ trên báo Mực Tím. Chuẩn nhà nghèo, học không khá lắm, nhưng có nhiều bạn. Yêu hoa, Chuẩn đã tự trồng được một vườn hoa vàng. Có cô bé tên Thảo hàng xóm thường hay sang chơi cùng chăm sóc hoa với Chuẩn. Một hôm, Thảo ngỏ ý xin một đóa hồng, Chuẩn đã ngần ngại vì nghĩ hoa hồng chỉ tặng cho người mình yêu…. Lúc đó, Chuẩn đã phải lòng Cẩm Phô – một người bạn gái học chung từng bênh vực cho Chuẩn. Và…


2. https://www.goodreads.com/book/show/1...

Edition details:
* Page number: 270
* Publication date: Jan, 2013
* Cover on publisher's site: http://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/...
* Edition language: Vietnamese
* Paperback
* Description: Trong truyện, Ngữ, Khoa và Hòa lé đều say mê cô bạn cùng lớp Gia Khanh. Cái cô gái bị ba người cùng theo đó sẽ phải làm sao. Ba anh chàng làm gì để “chiến thắng”. Điều lý thú là gần như tác giả tái hiện lại thời học trò của mình với ngôn ngữ thời bây giờ nên các bạn đọc trẻ sẽ tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó.


message 2: by N. Quang (new)

Vu N. Quang (hydradon) | 33 comments Bump up!

Hello, anybody can help?


message 3: by free (last edited Oct 20, 2016 11:08PM) (new)


back to top