Hvězdy a Draci discussion

9 views
IKARIE (dnes už jen XB-1)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by YEVA (new)

YEVA | 10 comments Mod
Jelikož mám ve velké oblibě časopis XB-1 (dříve jako Ikarie), tak jsem se zde rozhodl založit téma od kdy třeba jste Ikarii začali číst, co pro Vás tento časopis znamená a jaké zahraniční autory/knihy jste díky Ikarii objevili?


message 2: by YEVA (new)

YEVA | 10 comments Mod
Na stáncích je už říjnové číslo:

viz zde: http://www.casopisxb1.cz/obsahy/obsah...


message 3: by YEVA (new)

YEVA | 10 comments Mod
Na stáncích už je listopadové číslo:

viz zde: http://www.casopisxb1.cz/obsahy/obsah...


back to top