Fantasy CZ/SK discussion

27 views
Hard sci-fi

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by YEVA (new)

YEVA | 2 comments Jakou hard sci-fi knihu byste mi doporučili? A máte načteno něco víc z hard sci-fi? POMOŽTE!!!


message 2: by Jan (new)

Jan (yansyc) | 8 comments Greg Egan, Greg Bear, Larry Niven
Cokoliv od nich


back to top