Goodreads Librarians Group discussion

Stefan Torssell
This topic is about Stefan Torssell
12 views
Book Issues > Add author description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Oct 11, 2016 08:16AM) (new)

Halvor (Raknes) | 4770 comments From publisher's website and a web search:

Stefan Torssell gick till sjöss redan som 15-åring. Efter fem år på haven började han på folkhögskola. Studierna ledde till Uppsala universitet och en examen med förvaltningsinriktning. Han arbetade därefter några år som kommunal tjänsteman, trivdes bra med arbetet, men betraktade stora delar av verksamheten som resursslöseri. I dag sköts verksamheten effektivare. Han har en akademisk examen samt en sjökaptensexamen. Som byrådirektör på Sjöfartsverket kom han i kontakt med anhöriga till omkomna som berättade sin historia. Därefter inleddes ett mångårigt efterforskningsarbete.

Han har också varit medgrundare till miljöpartiet och varit krönikör i alternativa medier, Axpixlat och Nya Tider.


message 2: by Ayshe (new)

Ayshe | 3055 comments It's added now.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top