Goodreads Librarians Group discussion

11 views
Adding New Books > Add Danish book

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Zeryab (new)

Zeryab (zeryabi) | 5 comments - Title: Kompendium af Islamiske Tekster - Del 1: En introduktion til islams grundlæggende lære

- Author(s) name(s): Imran bin Munir Husayn & Tariq Muhammad Amin

- ISBN: 978-8-7991891-6-8

- Publisher: IslamAkademiet.dk


- Publication date: 10. februar 2016

- Format: Paperback

- Description: Kompendium af Islamiske Tekster – del 1 er en tekstsamling bestående af tyve tekster, der giver en indføring i grundlæggende islamisk lære. Teksterne omfatter emner som islamisk troslære, tilbedelse, spiritualitet, historie, recitationslære og Profeten Muḥammads (Allāhs velsignelser og fred være med ham) liv. Herudover indeholder kompendiet udvalgte kapitler og passager fra Koranen samt deres oversættelse til dansk.

Alle teksterne tager udgangspunkt i anerkendt og konsensuspræget islamisk litteratur, der, på oplysende og beskrivende vis, giver læseren en basal indføring i islam på let forståeligt dansk, uden at være polemisk eller fordømmende.

Materialet er som udgangspunkt tiltænkt et undervisningsmiljø med kvalificerede undervisere og deres uddybende forklaringer til de studerende, hvorfor nogle af teksterne kan forekomme komprimerede, hvis den studerende ikke på forhånd besidder den nødvendige baggrundsviden. Studerende med en vis baggrundsviden om islam kan givetvis få gavn af teksterne på egen hånd, men for at opnå optimalt udbytte, er det anbefalet, at man studerer teksterne med en kyndig underviser.

Kompendium af Islamiske Tekster – del 1 blev udarbejdet som led i IslamAkademiets uddannelses- og oplysningsindsats, der tilbyder en bred og dybdegående indsigt i de islamiske discipliner og videnskaber på et højt fagligt niveau.

I denne udgave er der rettet op på alle de fejl og mangler, som er blevet påpeget og fundet igennem tiden. Taste- og stavefejl er blevet rettet, adskillige passager er blevet sprogligt revideret, ligesom formatet og kvaliteten er væsentligt forbedret. Denne udgave lever i langt højere grad op til IslamAkademiets oprindelige forventninger og ambitioner med udgivelsen.

IslamAkademiet er et dansk center for islamiske studier, som blev etableret i 2009 af muslimske akademikere med en faglig ekspertise inden for islam, og har lige siden afholdt kurser og undervisning med stor succes. IslamAkademiets formål er at fremme en autentisk, troværdig og tidssvarende forståelse af islam i Danmark igennem undervisning og udgivelse af faglitteratur.

- Page count: 236

- Link to cover: http://nasiha.dk/1327-1841-thickbox/k...

This book is already on goodreads, but this is the second edition with a new cover, description and more pages :)


message 2: by Codex (new)


message 3: by Zeryab (new)

Zeryab (zeryabi) | 5 comments Thank you!


back to top