Goodreads Librarians Group discussion

Hvis en reisende en vinternatt
This topic is about Hvis en reisende en vinternatt
180 views
Book Cover Help > Add cover photo

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

change year: 1986

isbn-13: 978-82-03-15389-1

translator: Jorunn Aardal


change description:

Romanens hovedperson er du, Leseren, som lokkes inn i en labyrint av overraskelser. Du vender tilbake til bokhandleren for å bytte ditt eksemplar av boka, men oppdager at alle eksemplarene er like. I bokhandelen treffer du Ludmilla, Leserinnen, ute i samme ærend, og dere bestemmer dere for å utforske boka sammen. Den består av ti påbegynte romaner som ender i høydepunkter av uutløst spenning. De er forskjellige i handling og stil. Likevel er de vevd inn i hverandre, og spenningsromanen har stått modell for samtlige. Forfatteren sier samtidig mye om bøker og lesning.


Abcdarian | 19802 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top