Pinoy Reads Pinoy Books discussion

20 views
Mga Proyekto ng PRPB > Paligsahan: 2016 Buwan ng mga Akdang Pinoy

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Tuklas Pahina (TP) | 1029 comments Pinoy Book Review Contest 2016

Iniimbitahan ang lahat ng Pinoy Reads Pinoy Books (PRPB) Book Club members na sumali sa Pinoy Book Review Contest 2016.

Heto ang mga tuntunin at mga dapat gawin para sa contest:
1) Open ito sa lahat ng kakuweba o miyembro ng PRPB Book Club.

2) Magsisimula ang contest sa 1 Agosto 2016 at matatapos sa 31 Agosto 2016.

3) I-post sa thread na ito ang link ng iyong Goodreads review ng nabasang (read - past tense) Pinoy book.

4) Pinoy book means kahit anong aklat na gawa ng Pinoy AT inilathala sa Pilipinas.

4) I-post ang link ng rebyu pagkatapos magbasa. Isang basa, isang rebyu. Ito ay para po hindi matambakan ang mga hurado sa pagbabasa ng rebyu at pagkompyut/ pag-check nito.

5) Filipino o Ingles ang wika ng rebyu, walang problema.

6) Isang maayos na rebyu, one point. Pero kung ang aklat na gagawan ng rebyu ay published ng 2015 o 2016, two points. Bakit? Ine-encourage nating magbasa ng bagong akda ang mga kakuweba.

7) Ang mga hurado ang magsasabi kung maayos o hindi ang rebyu. Ang pinuno ng mga hurado ay ang founder ng PRPB, si Doni Oliveros.

8) Ang definition ng maayos ay presentable at nakakatulong para i-promote ang ating advocacy na maging good influence sa mambabasang Filipino. Di kailangang magustuhan ang librong rerebyuhin pero dapat ay angkop ang pagkakalahad ng rebyu para hindi naman makasakit ng damdamin ng manunulat.

9) Tatlo ang mananalo ng P500 cash, plus your face will grace our Goodreads homepage, FB page and website as PRPB Reader of Buwan ng mga Akdang Pinoy 2016.

10) Kung may tanong, paki-PM na lang ang mga moderator na sina Doni Oliveros, Von Villaraza at Beverly Siy.

Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng PRPB ngayong Agosto bilang Buwan ng mga Akdang Pinoy.

Kaya magpa-register na sa PRPB Book Club! Magbasa at magrebyu na!


message 2: by Rise (new)

Rise Ito'y isang tunay na magandang inisyatiba!


back to top