Goodreads Librarians Group discussion

15 views
Adding New Books & Editions > Please add KPI's die wel werken

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Stef (new)

Stef | 14 comments Please add the following book

Title KPI's die wel werken
Author Peter Geelen
Publication date 18 March 2016
Pages 172
ISBN 9789462761001
Site for further details http://www.vakmedianetshop.nl/boeken/...

Description

Omschrijving
De valkuil waar organisaties telkens opnieuw intrappen, is dat ze – weliswaar goed bedoeld en zonder dat ze het vaak weten – via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) barrières opwerpen voor effectieve uitvoering van de strategie. Klanten worden daarvan de dupe en veel tijd gaat verloren aan het herstellen van fouten. KPI’s leiden niet tot de gewenste prestatieverbetering. De waan van de dag blijft regeren. Dat hoeft niet.

In dit boek leest u concreet en praktisch hoe het anders kan. Een innovatieve aanpak die zich in de praktijk heeft bewezen. U leert hoe u KPI’s opzet die samenwerking wél bevorderen, uw klanten beter bedienen en waarmee u ‘knoppen’ krijgt waarmee u écht kunt sturen en uw ambities kunt realiseren.


Please let me know if any additional information is needed

Stef


message 2: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 5475 comments https://www.goodreads.com/book/show/3...
Additional details and cover taken from amazon.co.uk.


message 3: by Stef (new)

Stef | 14 comments Bedankt voor het toevoegen


back to top