Goodreads Malaysia discussion

22 views
Kedai Buku > Kedai Buku Ayah Ngoh - Batu 3, Jalan Kuantan-Gambang

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nazmi, Editor Sastera Berita Harian (BH), cerpenis dan novelis (new)

Nazmi Yaakub | 2432 comments Mod
Sorotan kedai buku agama yang dikatakan istimewa dalam #BHPlus. Lepas ini boleh keluar di Gambang kalau lalu Lebuhraya Pantai Timur (LPT) untuk tinjau kedai buku ini.

Bacaan lanjut di http://www.bharian.com.my/node/173085...


message 2: by Faqihah (new)

Faqihah Bakhtiar (nfb142) | 1 comments jalan kuantan gambang, to be more specific kat mana ya?


message 3: by Nazmi, Editor Sastera Berita Harian (BH), cerpenis dan novelis (new)

Nazmi Yaakub | 2432 comments Mod
Faqihah wrote: "jalan kuantan gambang, to be more specific kat mana ya?"

tak sampai lagi. nak kena ke sana dulu :)


back to top