Goodreads Librarians Group discussion

Tordivelen Flyr i Skumringen
This topic is about Tordivelen Flyr i Skumringen
129 views
Book Issues > Please change description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jul 11, 2016 01:30PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments For this edition and https://www.goodreads.com/book/show/2... :

"Tordivelen flyr i skumringen" er en fantastisk fortelling om tre ungdommers mystiske opplevelser i en by i Småland. Og om hvordan to tilsynelatende tilfeldige hendelser gjør at visse gjemte og glemte saker rulles opp og blir avslørt. Hvem er den gamle damen som vil spille sjakk i telefonen? Hva sier de lave stemmene på Jonas Berglunds båndopptaker? Finnes den tretusen år gamle egyptiske gravstatuen ennå, og hvor er den? Har den underlige blå blomsten et eget liv? Hva er det som påvirker historien?


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23477 comments Added.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top