Procés de contradicció suficient Procés de contradicció suficient discussion


2 views
Brutal

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

L'estic llegint i puc dir que em sembla excepcional.


message 2: by [deleted user] (new)

Acabat!


back to top