Goodreads Librarians Group discussion

Glassperlespillet
This topic is about Glassperlespillet
23 views
Book Issues > update book (+ photo)

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments Publisher: Gyldendal
Year: 2000
Translator: Trond Winje
Pages: 467

Cover photo (from Norwegian library): https://www.goodreads.com/photo/user/...


Abcdarian | 19392 comments Done. Is it paperback or hardcover? We can add a description in Norwegian if you can supply it.


Halvor (Raknes) | 4772 comments It's paperback.

Here's a Norwegian description:

Glassperlespillet utkom første gang i 1943 i Sveits. Da hadde Hermann Hesse arbeidet med romanen i 13 år, under stadige avbrudd. Nye momenter, nye faser i beretningen ble føyet til - ikke minst gjennom Hesses kontakt med flyktninger fra Hitlers Tyskland. Handlingen utspilles blant mennesker som har valgt å trekke seg tilbake fra den trivielle virkelighet til en slags munkeorden i Kastalien. Boken, som regnes som Hesses hovedverk, kan sees som den intellektuelles, sivilisasjonens og åndens motstand mot barbariet og forbrytelsene i samtiden. Men samtidig - gjennom magister ludi Josef Knechts oppgjør med intellektualismens "glassperlespill" - bærer den i seg en klassisk utopi og et framtidshåp: en tilbakevending til naturen og et fredelig og klasseløst samfunn. Hermann Hesse (1877-1962) var født i Sør-Tyskland, men flyttet i 1914 til Bern og ble sveitsisk statsborger i 1923. I 1911 besøkte han India, og han skulle etter dette føle seg mer tiltrukket av Østens mystikk enn av Vestens materialisme. Denne fascinasjonen ligger nedfelt i de fleste verkene hans, som f. eks. Steppeulven, Narsiss og Gullmunn og Siddhartha.


Abcdarian | 19392 comments Added.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top