Goodreads Librarians Group discussion

Een geschiedenis van Japan: van samurai tot soft power
This topic is about Een geschiedenis van Japan
12 views
Book Issues > Combine books

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Stephanie (new) - added it

Stephanie | 32 comments Hi,

There seem to be two editions of the same book existing as separate books: Een geschiedenis van Japan: van samurai tot soft power and Een geschiedenis van Japan. Maybe because they have written the author name in different ways. Is it possible to combine these books as different editions of one book?

I'd also like to add a description on this edition of the book (ISBN: 9783033477560):

"Sinds de Japanse archipel onder de naam Cipangu in het reisverhaal van Marco Polo (ca. 1254 - 1324) bekend werd, viel de Japanse geschiedenis in Europa slechts matige belangstelling ten deel. Toch verdient het historische parcours van het eilandenrijk - ooit een bescheiden regionale factor, maar thans een belangrijke speler op het wereldtoneel - ten volle onze aandacht.
Dit boek belicht de ontwikkelingsgang van Japan. De zoektocht naar een evenwicht tussen aansluiting bij en afzijdigheid van het Aziatische continent en de wereld vormt hierbij de rode draad. Van de primitieve natuurgemeenschappen wordt de blik gewend naar de consolidatie van het centraal bestuur onder het keizerschap als bindende factor. Vervolgens komen de Japanse middeleeuwen ter sprake, waarin de luister van het aristocratische regime uiteindelijk plaatsmaakt voor de opkomende krijgersklasse, die in de figuur van de shōgun een sprekend maar tegelijk ook verdelend symbool krijgt. Veelbewogen interne twisten sluiten de middeleeuwen af en luiden een tijdperk van eenmaking en naderhand van langdurig isolationisme in. Die afzijdige houding wordt onhoudbaar wanneer de golven van de westerse industriële en technologische beschaving komen aanrollen. Het boek gaat in op de transformatie van Japan tot een moderne staat en op de ontsporing ervan in een imperialistisch avontuur, om af te sluiten met een summiere behandeling van de wederopstanding van een verslagen koloniale macht als een economische wereldspeler en recent als soft power"

Thanks in advance,
Stephanie


message 2: by Abcdarian (last edited Jun 19, 2016 06:35AM) (new)

Abcdarian | 19968 comments Working on ... and done. Thanks for posting.


back to top