Goodreads Librarians Group discussion

China: een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste eeuwen tot de twintigste eeuw
This topic is about China
15 views
Book Issues > Missing details

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Stephanie (new) - added it

Stephanie | 32 comments Hi,

I'd like to add some details to China: een maatschappelijke en filosofische geschiedenis van de vroegste eeuwen tot de twintigste eeuw:
Published by Academia Press
It's a 2nd, re-edited edition of the book (The book doesn't mention when it was first published, so I can't give any further information on that)

Description, taken from my own copy:

"In dit werk wordt de feitengeschiedenis van China aan de hand van verschillende vormen van mobiliteit besproken. Deze vormen van mobiliteit beslaan elk een afgesloten deel van het boek. In het deel 'interne mobiliteit' wordt de geschiedenis van de Chinese cultuur vanuit demografisch en economisch oogpunt besproken, en wordt ingegaan op de sociale en politieke ontwikkelingen die hiermee verbonden zijn. Het deel 'externe mobiliteit' behandelt de interactie van de Chinese cultuur met de culturen waar zij mee in contact kwam. In het derde deel wordt de Chinese filosofie geïnterpreteerd in het licht van de algemene geschiedenis van China.
Het werk is doorspekt met citaten uit de klassiek-Chinese literatuur en bevat talrijke historische kaarten ter verduidelijking van territoriale evolutie. Het werk wordt afgesloten met een bibliografie als leidraad voor verdere lectuur, een algemene index van eigennamen en een index van klassieke werken."

Thanks in advance,
Stephanie


message 2: by Bea (new)

Bea Worldcat says the first edition was in 2001. Book edited.


back to top