Türkçede Japon Edebiyatı discussion

159 views
Japon Kültürüne Dair Kitaplar

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Sedosan (last edited Jul 03, 2017 11:48AM) (new)

Sedosan (nekopaw) | 5 comments Japon çay seromonisi ve kültürüyle ilgili olarak:

Çay Kitabı by Kakuzō Okakura Çay ve Zen by Kakuzō Okakura

Japonları anlatan diğer kitaplar:

Japonlar ve Davranış Biçimleri by Takie Sugiyama Lebra Japonya by Lafcadio Hearn


message 3: by Sinan (new)

Sinan Ceylan (ceylansinan) | 3 comments Krizantem ve Kılıç Bu kitabın da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tolga Özşen hoca önemli bir kaynak olduğunu söylerdi. Hatta görüyor ve arttırıyorum,
Bes Cember Kitabi


message 4: by Deniz (new)

Deniz Balcı (deniztema) | 18 comments Mod
Sinan wrote: "Krizantem ve Kılıç Bu kitabın da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tolga Özşen hoca önemli bir kaynak olduğunu söylerdi. Hatta görüyor ve arttırıyorum,
[book:Bes Cember Kitabi|4355..."


Bu kategoride eksikler var, yeterince besleyemedim. Hemen ekliyorum dediğiniz kitapları. Çok teşekkürler:)


back to top