Goodreads Librarians Group discussion

De Groene Gloed
This topic is about De Groene Gloed
15 views
Book Issues > Add a description to this book

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Marleen (new) - added it

Marleen Meuleman | 42 comments 9029525355

"Heel haar leven heeft Hannah Best haast gehad. Haast om haar school af te maken, haast om het benauwende Belderhoek te verlaten en in de stad te gaan wonen, waar het echte leven zich afspeelt, waar beweging is.

Maar wanneer al die beweging op een zeker moment niet meer parallel lijkt te lopen met haar eigen leven, keert ze terug naar de ouderlijke hoeve, ziek en met een huwelijk dat zijn beste tijd gehad heeft. Een tijdelijke terugkeer, denkt ze.

In Hannahs ogen is het dorp Belderhoek in de laatste eeuw niet meer veranderd. Haar grootvader, haar ouders, broers en vroegere schoolvrienden wonen er nog of weer, en het leven volgt er nog steeds de seizoenen. Maar er gebeuren nu wel erg vreemde dingen, eerst in de kamer waar Hannah herstelt van haar ziekte, en daarna in het dorp zelf.

Hannah hoort voetstappen op de treden naar haar opkamer. En wie is de vrouw die zij 's nachts meent te zien ?

Intussen wordt in Belderhoek de nieuwe villawijk gesaboteerd en koopt een mysterieuze onbekende plotseling een aantal werkmanshuisjes op.

Hoewel alle gebeurtenissen aanvankelijk niets met elkaar te maken lijken te hebben, sluit het web zich langzamerhand en blijken heden en verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden. "


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20792 comments Done


back to top