Bulgaria reads discussion

118 views
Национални фантастични награди

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kalin (last edited May 15, 2016 12:01AM) (new)

Kalin (kalein) | 284 comments Приятели (:

Имате ли любими фантасти и фантастики – родни или чужди; открити през предишната година или влезли в сърцето ви отдавна; написани, нарисувани, заснети или изиграни? Номинирайте ги до 29 май в първия етап от Националните фантастични награди:

http://nfnagradi.net/

Заедно с над 30 представители от 16 фантастични общности ние готвим тези награди вече втора година. Сега е ваш ред. :)

П.П. Ако гласувате за първа година, препоръчвам ви при регистрацията си да се удостоверите с Goodreads профила си (ако имате поне 50 добавени книги и профилът е създаден преди 1 февруари). Ето за пример моя: https://www.goodreads.com/review/list...


message 2: by Desislava (new)

Desislava Pavlova | 42 comments Първа! :D


message 3: by Kalin (new)

Kalin (kalein) | 284 comments ВАЖНО:

1. За да участвате в гласуването (което ще тече през юни), е нужно първо да се регистрирате – най-късно до 29 май. (Удължихме срока с една седмица.)

2. Регистрацията ви сега ще важи и следващата година; и по-следващата... и въобще докато имаме сили да организираме НФН. Правите я веднъж (отнема 5 минутки, макс.) и не я мислите повече.

3. Тази година основната новост в правилата за гласуване е, че имате право да подкрепяте произволен брой номинации в категория (а не само една). Значи, да се отблагодарите на всеки, който ви вдъхновява/кефи/ви е платил... опа, опа!... така де, схванахте ми мисълта. ;)

Ако тая мисъл ви вдъхновява/кефи/така де – вижте 1.


message 4: by Kalin (new)

Kalin (kalein) | 284 comments Приятели (:

В първия етап на Националните фантастични награди събрахме 130 номинации . И сега... отново е ваш ред. :)

Гласувайте! До 12 юни! И после пак до 21 юни!

Припомням ВАЖНОТО:

1. За да участвате в гласуването, е нужно първо да се регистрирате. (Ако още не сте.)

Ако гласувате за първа година, препоръчвам ви при регистрацията си в полето „Представящи линкове“ да попълните Goodreads профила си (ако имате поне 50 добавени книги, профилът е създаден преди 1 февруари и е видим от всички). Ето за пример моя: https://www.goodreads.com/review/list...

2. Регистрацията ви сега ще важи и следващата година; и по-следващата... и въобще докато имаме сили да организираме НФН. Правите я веднъж (отнема 5 минутки, макс) и не я мислите повече.

3. Тази година основната новост в правилата за гласуване е, че имате право да подкрепяте произволен брой номинации в категория (а не само една). Значи, да се отблагодарите на всеки, който ви вдъхновява/кефи/ви е платил... опа, опа!... така де, схванахте ми мисълта. ;)

Ако тая мисъл ви вдъхновява/кефи/така де – гласувайте! Резултатите в НФН зависят само от нашето участие... или безучастие.

А аз разказвам личните си причини да участвам в случването на НФН ето тук. Дали някой от вас също ще ги припознае като свои? :)


back to top