Čteme anglicky discussion

Dorothy Must Die (Dorothy Must Die, #1)
This topic is about Dorothy Must Die
26 views
Společná čtení > Společné čtení - Dorothy Must Die

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Vendea (last edited Apr 19, 2016 03:27AM) (new) - rated it 4 stars

Vendea | 130 comments Mod
Společné čtení, které probíhá od 4.4. do 18.4.2016

Článek zde: http://vendeadreams.blogspot.cz/2016/...

Jakoukoliv diskuzi můžete rozvíjet právě v tomto tématu :)


Endlessbibliophile | 6 comments Tak já začínám číst a moc se těším :)


back to top