Sweden discussion

41 views
Debutanter

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sharon (new)

Sharon Elbaz | 6 comments Hej! En fråga som är aktuell för mig är hur många debutanter som ni brukar läsa av? Drar ni er för att lyfta en bok med en ny författare eller tycker ni att det är spännande att upptäcka en "oslipad diamant"?

REKLAM!!
Själv debuterade jag med e-boken Trasig i januari om ni tillhör den andra delen av min sista fråga ;) Den finns att köpa på Adlibris för bara 16kr! :) Trasig


message 2: by Johan (new)

Johan (drain) | 9 comments Då jag nästan alltid har en lång backlog av böcker jag vill läsa och på tok för lite tid för att läsa ens hälften av dom böckerna som redan ligger på hög hemma så brukar jag inte göra det. Jag kan göra undantag om det är en bok som någon vän rekommenderar starkt eller om boken vinner en massa priser.


message 3: by Tina (new)

Tina (mooson) | 24 comments Det beror på om boken handlar om något som intresserar mig och om den vinner priser eller om människor vars omdöme jag litar på pratar om debutanten. Generellt är jag långsam på att plocka upp debutanter, de brukar hinna ge ut ett par böcker innan jag upptäcker dem.

Som kommenteraren ovan skriver, så har jag en nästan oändlig backlog av böcker så det finns ingen risk för att jag ska gå boklös någon gång under mitt liv.


back to top