Goodreads Librarians Group discussion

Alles is ijdelheid
This topic is about Alles is ijdelheid
14 views
Language & Translation Issues > Chance description in Dutch

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Marleen Meuleman | 42 comments 9041404678 - This book is in Dutch - here is the Dutch description :

"Margaret en Letty zijn hartsvriendinnen, maar wonen mijlenver uit elkaar. Halverwege de dertig beseffen ze beiden dat ze in het leven nog niet hebben bereikt wat ze hadden willen bereiken. Margaret, gedreven en vol zelfvertrouwen, besluit haar leven om te gooien, haar baan op te zeggen en een roman te schrijven. Letty, een huisvrouw met vier kinderen, komt door de nieuwe baan van haar man terecht in de gegoede kringen van Los Angeles, en voelt de druk toenemen om goed voor de dag te komen.

Als het Margaret maar niet lukt om haar roman te voltooien gaat ze stiekem, en tegen beter weten in, de belevenissen van Letty voor het boek gebruiken en laat ze haar steeds grotere risico's nemen. Totdat het spannende einde van haar roman de pijnlijke consequenties van haar verraad zal tonen. "

Thank you


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20816 comments Done


back to top