Goodreads Librarians Group discussion

75 views
Language & Translation Issues > Chance description in Dutch

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Marleen (new)

Marleen Meuleman | 42 comments This book is in Dutch - the description should be in Dutch. Can a librarian copy and paste the description please ?

" Zolang Alice Green zich kan herinneren, is haar moeder Charlotte nooit een constante factor binnen het gezinsleven geweest omdat ze voortdurend en vaak zonder verklaring verdween. Ondanks de exotische verzameling souvenirs, die aantoont dat Charlotte veel buitenlandse reizen heeft gemaakt, wordt het huis van de familie Green steeds leger, want alleen Charlotte is in staat de loze ruimten te vullen.

Jaren later besluit Alice haar vrijgevochten broer op te zoeken, die in een afgelegen dorp aan het strand woont. Daar zal Alice een diep begraven geheim moeten ontrafelen, zodat ze eindelijk in het reine kan komen met haar gebroken familie en haar plaats daarin. Op die manier leert ze haar moeder los te laten, een moeder die ze misschien nooit werkelijk heeft gekend. "


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20781 comments Which book?


message 3: by Marleen (new)

Marleen Meuleman | 42 comments ISBN 9044313053 - De vergiffenis by Joanna Hershon


message 4: by Arenda (new)

Arenda | 20781 comments Done.

Also updated some details and found a better version of this cover on a library website.


message 5: by Marleen (new)

Marleen Meuleman | 42 comments Thank you


back to top