Goodreads Librarians Group discussion

Iscelitelj
This topic is about Iscelitelj
20 views
Book Issues > Change description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Zoran (new)

Zoran | 247 comments Description in Serbian:
Pre dve hiljade godina četvoro putnika ulazi u Judejsku pustinju da bi postili i molili se za svoje izgubljene duše. Na nepodnošljivoj žegi i među golim stenama oni nailaze na zlog trgovca Musu – mahnitog sadistu, silovatelja, koji je čak Satana sam. On ih hvata u mrežu svoje tiranske moći. Ali tu je još neko – udaljena, nejasna prilika čoveka koji je u četrdesetodnevnom postu, Galilejca za kojeg se priča da ima čudotvorne sposobnosti... Ovde, u zarobljeništvu divljine, njihova borba za život počinje...


message 2: by Athena (new)

Athena (onthewingsofabutterfly) | 78 comments Done!


message 3: by Zoran (new)

Zoran | 247 comments Thanks


back to top