Bulgaria reads discussion

206 views
Литературен клуб > 196 книги от всички държави в света

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Иван (new)

Иван Величков | 14 comments Ама те са изрязали цялата история. Ан Морган решила 2012 да прочете по една книга от всяка страна в света и успяла, благодарение на препоръките от читатели на блога ѝ. На него има кратки текстове за всяка една книгата и как я е намерила Ан. Забавно и интересно е, не е просто някакво изброяване на страни и книги.
http://ayearofreadingtheworld.com/the...


message 2: by Ellie (new)

Ellie (ellie_dp) О! Аз имам подобно намерение тази година - нещо като Read Challenge. Не съм сигурна, че ще успея да прочета книга съвсем от всички страни, но ще опитам и ще видя какво ще се получи.:) Благодаря за линка с книгите, мисля, че ще ми е от голяма полза.


back to top