Pinoy Reads Pinoy Books discussion

22 views
Kahit Ano > Nka 'ISKOR Ka Na Ba?

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Vincent (new)

Vincent Samaniego (mrvin) | 12 comments Bagong Libro ng Ungazpress issue 02 2015.Sa mga peeps na nakabasa ng libro nila garantisadong alam n'yo na kung ano ang kanilang panulat.Sa mga gustong maka 'SKOR,PM lang sa FB Pages nila "Swarap".


message 2: by K.D., Founder (new)

K.D. Absolutely (oldkd) | 6604 comments Mod
inVi[nce]sible wrote: "Bagong Libro ng Ungazpress issue 02 2015.Sa mga peeps na nakabasa ng libro nila garantisadong alam n'yo na kung ano ang kanilang panulat.Sa mga gustong maka 'SKOR,PM lang sa FB Pages nila "Swarap"."

Ungaz boys, mayroon na ba nyan sa Bookay-Ukay?


message 3: by Vincent (new)

Vincent Samaniego (mrvin) | 12 comments K.D. wrote: "inVi[nce]sible wrote: "Bagong Libro ng Ungazpress issue 02 2015.Sa mga peeps na nakabasa ng libro nila garantisadong alam n'yo na kung ano ang kanilang panulat.Sa mga gustong maka 'SKOR,PM lang sa ..."

K.D. wrote: "inVi[nce]sible wrote: "Bagong Libro ng Ungazpress issue 02 2015.Sa mga peeps na nakabasa ng libro nila garantisadong alam n'yo na kung ano ang kanilang panulat.Sa mga gustong maka 'SKOR,PM lang sa ..."

Walo pa po atah sir.PM lang sa FB Page nila.pwedeng shipment or meet-up.KD bka pwede nating bigyan ng puwang ang 'Kapangyarihan Higit Sa Ating Lahat ni Ronaldo Soledad Vivo jr. sa sabayang pag basa next year?


back to top