Young Adult bookclub nl discussion

De brief voor de koning (De brief voor de koning #1)
This topic is about De brief voor de koning
11 views
Boeken van december 2015 > De brief voor de koning - Tonke Dragt

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Brigit de  Bok | 55 comments Mod
Lees je mee? Dit boek wat al iets ouder is, is opnieuw uitgegeven in een nieuwe vorm. Zeker het proberen waard!


Priss (lisz) Ohhhh deze wil ik echt heel graag lezen! Heb hem thuis staan in een erg mooie versie, dus even zien of ik hiervoor tijd kan maken :D


back to top