Young Adult bookclub nl discussion

The Jewel (The Lone City, #1)
This topic is about The Jewel
14 views
Boeken van december 2015 > The jewel - Amy Ewing

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Brigit (new)

Brigit de  Bok | 55 comments Mod
Naar dit boek ben ik heel benieuwd. Een soort selectie, maar dan anders. Lees jij ook mee?


Odette Brethouwer (odettebrethouwer) Dit boek staat hoog op mijn to-read lijst, maar mijn december TBR is al erug groot. Misschien. Ik denk niet dat ik er aan toe kom, maar ik hou het in mijn achterhoofd!


message 3: by Elisa (new)

Elisa (elisamck) Lees ik niet mee, zoals Odette is mijn TBR van december echt al veel te lang :D maar ik ben wel benieuwd. De meningen zijn een beetje verdeeld over dit boek. Hopelijk lijkt het niet te veel op de selectie ^^


back to top