Goodreads Librarians Group discussion

Muzika jednog života
This topic is about Muzika jednog života
16 views
Book Cover Help > add cover

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Zoran (new)

Zoran | 247 comments Cover: http://www.amazon.com/Muzika-jednog-z...

Translator: Ana Moralić
Format: Paperback
Publisher: Paideia
Year: 2008
Pages: 140
Description in Serbian: Muzika jednog života počinje opisom železničke stanica u dubokoj ruskoj provinciji, prepune ljudi koji po velikoj hladnoći strpljivo čekaju voz za Moskvu. Među njima je i Aleksej Berg, nesuđeni pijanista, koga su rat i staljinističke čistke lišile vlastite sudbine, skoro i života. Njegova drama počinje kada vlasti, pred sam početak Drugog svetskog rata, hapse njegove roditelje. Prinuđen je da beži i sa pozajmljenim identitetom nekog nesrećnika koji je poginuo, biva mobilisan i odlazi u rat koji postaje za njega, paradoksalno, jedina mogućnost spasa. Izdržaće do konačne pobede i povratka u građanski život, stalno proganjan zaglušujućim zvucima muzike, odnosno znamenjima jednog izgubljenog sveta.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 19392 comments Done.


back to top