سینوهه سینوهه discussion


58 views
bavar nakardani

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by shokaran (last edited Aug 25, 2016 11:41AM) (new)

shokaran من اين كتاب سالها پيش خوندم لذت بردم و به همه سفارش ميكنم كه بخونن.كتاب بهترين دوسته .اگه فرصت كردين پرنده خوار زار رو هم بخونيد پشيمون نميشيد .


message 2: by Asmane (last edited Aug 25, 2016 12:04PM) (new) - rated it 5 stars

Asmane واقعا محشر ترین کتابه روی زمینه...منم خوندمش...عالیه


message 3: by Asmane (last edited Aug 25, 2016 12:04PM) (new) - rated it 5 stars

Asmane باید یخونش تا حسش کنی یعنی ماجرا رو حس کنی...عجب کتابی دلم میخواد دوباره بخونمش


Farnaz من این کتاب را چند سال پیش خواندم. در نوع خود بی نظیر است حتما بخونین


message 5: by Rayne (new)

Rayne Golay Too bad I can't read your comments as Mika Waltari's the Egyptian is one of my favorite books. I may be partial; Waltari is a compatriot, a Finn like myself.

Rayne
THE WOODEN CHAIR
LIFE IS A FOREIGN LANGUAGE
www.raynegolay.com


back to top