داستان كوتاه discussion

52 views
نو قاصدک / اشکان انصاری

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ای قاصدک چون می روی، رو به دیار یار من
آنجا که خاکش تر شد از «خون جوانان وطن»

آنجا که چشم مادران، تر گشت به اشکی بی امان
آنجا که آزادی برفت در پشت ابر اهرمن

چشم عدالت کور شد، رای ملت در گور شد،
یاسم همه کافور شد، کردم برادر در کفن

ای قاصدک پروا مکن، آه دلم حاشا مکن،
این ظلم را زیبا مکن، بگشا ز اندوهم سخن:

«ربع از دلم پرخون کنم، خاک دمن گلگون کنم
اطلال را جیحون کنم، از آب چشم خویشتن»

ده صد هزارین بی نشان، چون آرش اند بزه کمان
بر نقش سبز جاودان، از بهر این خاک کهن

20 تیرماه 1388 - فشم


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments در سوگ دوست عزیزم که امروز از بین ما رفت


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شعر پرمایه ای بود

تسلیت می گم دوست من


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments صالح عزیز سپاس فراوان از همدردیت


message 5: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments
.
.
.
از خواندن شعرتان اندوهگین شدم
روحش قرین شادی


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
اشکان مطمئن باش که دوباره از خون جوانان وطن لاله ها خواهد دمید.

روحش شاد.

همدردی من را نیز پذیرا باش.


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز
این آسمان ِ غم زده، غرق ِ ستــاره هاست

هم راهی مرا نیز بپذیر
در به دوش کشیدن این غم جاوید

روانش منزه و غریق رحمت


message 8: by faranak (new)

faranak | 189 comments من هم افسرده و غمگينم در اين شبهاي پر وحشت ،ولي اينك نويد روزهاي روشني دارد . ياد و خاطره ي همه عزيزان زنده نام ، جاودان باد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

يادش گرامي...راهش پر ره رو

غمگين و اندوهگين شدم اشکان عزيز...اميد دارم که اينهمه ظلم و خون بي پاسخ نمونه
جناب بهروزي ميگن نميمونه...خون بيگناه پايمال نميشه
من ميگم:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

روحش شاد


message 10: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments از لطف و هم دردی همه دوستان سپاسگزاری می کنم


back to top