داستان كوتاه discussion

90 views
عجب صبری خدا دارد - رحیم معینی کرمانشاهی

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
به سفارش مهدی بهروزی


عجب صبری خدا دارد
اگر من جای او بودم
همان یک لحظه ی اول
که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان
جهان را با همه زیبایی و زشتی
به روی یکدگر , ویرانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
که در همسایه ی صدها گرسنه ,
چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم
نخستین نعره ی مستانه را خاموش آندم
بر لب پیمانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
که می دیدم یکی عریان و لرزان ,
دیگری پوشیده از صد جامه ی رنگین
زمین و آسمان را
واژگون مستانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
نه طاعت می پذیرفتم
نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده
پاره پاره در کف زاهد نمایان
سبحه ی صد دانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان
هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو
آواره و دیوانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان
سراپای وجود بی وفا معشوق را , پروانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
به عرش کبریایی با همه صبر خدایی
تا که می دیدم عزیز نابجایی , ناز بر یک ناروا گردیده خواری می فروشد
گردش این چرخ را
وارونه بی صبرانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
اگر من جای او بودم
که می دیدم مشوش عارف و عامی , زبرق فتنه ی این علم عالم سوز مردم کش
به جز اندیشه عشق و وفا , معدوم هر فکری
در این دنیای پر افسانه می کردم .

عجب صبری خدا دارد !
چرا من جای او باشم
همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تاب
تماشای تمام زشتکاری های این مخلوق را دارد !
وگرنه من به جای او چو بودم
یک نفس کی عادلانه سازشی
با جاهل و فرزانه می کردم
عجب صبری خدا دارد !
عجب صبری خدا دارد !


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ممنون از شما و جناب بهروزي

همان بهْ جاي او نيستم
وگرنه عالم و آدم بهم ريختم
......
جاي خودم هم نيستم
!!!اصلاً جاي من کجاست؟


message 3: by ZEUS (new)

ZEUS (ALIAAA) | 34 comments !عجب صبری خدا دارد
که میبیند تناقض را
در این رفتار انسانها
اما
به روی خود نمی آرد


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون رئیس.

خیلی لطف کردی خواندنش بعد از سالها باز هم برایم همان تازگی و اندوه زمان شنیدن اولین بار را داشت.


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments زیبا بود و هست
مرسی از انتخاب و پیشنهاد خوبتون

Maria wrote: " جاي خودم هم نيستم
!!!اصلاً جاي من کجاست؟"


سوال خوبیه ماریای عزیزم
واقعاً جای ما کجاست؟
!!!



message 6: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments ...
گر خدا بودم ، خدایا ، زین خداوندی
کی دگر تنها مرا نامی به دنیا بود
من به این تخت مرصع پشت می کردم
بارگاهم خلوت خاموش دل ها بود

گر خدا بودم ، خدایا ، لحظه ای از خویش
می گسستم ، می گسستم ، دور می رفتم
روی ویران جاده های این جهان پیر
بی ردا و بی عصای نور می رفتم

وحشت از من سایه در دل ها نمی افکند
عاصیان را وعدهء دوزخ نمی دادم
یا ره باغ ارم کوتاه می کردم
یا در این دنیا بهشتی تازه می زادم
...
فروغ



back to top