داستان كوتاه discussion

88 views
نوشته هاي ديگران > مناجات نامه

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Jul 07, 2009 02:11PM) (new)

الهی! ای بیننده نمازها، ای پذیرنده نیازها، ای داننده رازها و ای شنونده آوازها
ای مطلع بر حقایق و ای مهربان بر خلایق
عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر
اگر بگیری بر ما حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداريم
از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت

الهی! به حق آنکه تو را هیچ حاجت نیست رحمت کن بر آنکه او را هیچ حجت نیست

الهی! در دل ما جز محبت مکار و بر این جانها جز الطاف و مرحمت مدار و بر این کشت ها جز باران رحمت مبار

الهی! تو بر رحمت خود و من بر حاجت خویش، تو توانگری و من درویش.پير هراتmessage 2: by ZEUS (new)

ZEUS (ALIAAA) | 34 comments الهی
اگه دل منو بشکنی
از من چه بشکن بشکنی


message 3: by S.Parisan (new)

S.Parisan الهي به فضل خويش مرا بنواز
و به "عدل" خويش مرا مگذار


message 4: by Faeze (last edited Jul 09, 2009 10:37AM) (new)

Faeze | 487 comments ممنون آزاده جان بابت انتخاب مناجات از پیر هرات

یه تشکر ویژه هم از آقای رئیس، مناجات خودمونیو دوست داشتنی نوشتین، خیلی لذت بردم
مثل همیشه حرف نداشت


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments الهی! دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم


message 6: by [deleted user] (new)

الهي
اتوبان وروديت كه تابلو نداشت
اينهمه تابلو گذاشتي براي خروجي كه چي؟
در كل خيلي دوستت دارم


وااااااااااااااي رئيس حميد :)))))))))))
خيلي باحال بود اين
آخرش بود
خيلي خيلي خيلي خيلي ممنــــــــــــــون


message 7: by ArEzO.... (last edited Jul 10, 2009 04:12AM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments الهی

کاری کن
هرجا که زندگی می کنم
با هرکس که زندگی می کنم
"بتوانم"
...با صدای بلند...
از آنچه در مغزم و قلبم می گذرد
حرف بزنم
.
.
.message 8: by [deleted user] (new)

الهي! تو دوست ميداري كه من تو را دوست دارم، با آنكه بي نيازي از من.
پس من چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با اين همه احتياج كه به تو دارم؟

الهي! من غريبم و ذكر تو غريب
من با ذكر تو الفت گرفته ام زيرا كه غريب با غريب الفت گيرد


message 9: by Rose (new)

Rose | 449 comments الهی وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم
الهی از کودکان چیزها آموختم لاجرم کودکی در پیش گرفتم
الهی چون است که چشیده ها خاموشند و نچشیده ها در خروش
الهی وای بر من اگر دلی از من برنجد
الهی از من آهی و از تو نگاهی
الهی حرفهایم اگر مشوش است از دیوانه پراکنده خوش است
الهی خوش دلم که گویم الهی


message 10: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
خدایا
گربه ای فرست تا این همه کلاف را کلافه کند
کلافه ام


back to top