A Reading Club for Vietnamese discussion

149 views
Chit-chat & Discussion > Member chia sẽ writing

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Anh (new)

Anh Vo  (vovietanh) | 3 comments Chào mọi người,

Mình nghĩ người mê đọc thì ai cũng có những ý tưởng viết lách cho riêng mình, do đó ngoài việc thảo luận về sách và cùng đọc sách thì việc cùng viết và chia sẽ những tác phẩm của bản thân cũng nên xem là một hoạt động bổ ích.

Việt Anh xin xung phong với tác phẩm đầu tiên https://www.goodreads.com/story/show/...

Looking forward to reading your works :)


message 2: by taru (new)

taru | 1 comments mình thích tác phẩm của bạn. Ban có 1 trí tuong tuong phong phú. mình cũng thích viết lách nhưng mà nghĩ lại chắc không ai đọc nên thôi :))


message 3: by Anh (new)

Anh Vo  (vovietanh) | 3 comments Viết đi bạn, pour out your heart content!
Post lên để cùng đọc và comment cho nhau. Người Việt mình cứ nhát thì không bằng phương Tây được đâu~


message 4: by Rosaline (last edited Mar 06, 2015 10:53AM) (new)

Rosaline Vuong (rosainevuong) | 2 comments Mình xin lỗi khi làm việc này. Mình không có ý tỏ ra khôn lõi hay khiến bạn khó chịu đâu. Nhưng bạn có thể sửa tên topic được không? Từ "chia sẻ" ấu. Người Việt mà viết sai tiếng Việt thì khá là kì, nhất là khi bạn đã có thể viết nên những câu chuyện thú vị. Cám ơn bạn nhiều!


message 5: by Anh (new)

Anh Vo  (vovietanh) | 3 comments Rosaline wrote: "Mình xin lỗi khi làm việc này. Mình không có ý tỏ ra khôn lõi hay khiến bạn khó chịu đâu. Nhưng bạn có thể sửa tên topic được không? Từ "chia sẻ" ấu. Người Việt mà viết sai tiếng Việt thì khá là kì..."

Bạn có tgian thời comment cái j có giá trị tí.


back to top