Suomi Finland discussion

166 views
SKS kerää lukukokemuksia

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sohvi (new)

Sohvi (giffirt) | 2 comments Suomalaisen kirjallisuuden seura kerää arkistoonsa jatkuvasti uutta materiaalia, nyt olisi menossa kysely suomalaisista lukijoina: http://www.finlit.fi/arkistot/keruut/...

Saattaisi kiinnostaa Goodreads-väkeä ja vastaukset voivat olla hyödyllisiä tulevaisuuden tutkimuksessa, joten kannattaa osallistua!


message 2: by Kirsi (new)

Kirsi Saukonsaari | 12 comments Kiitokset tiedon jakamisesta! Levitin sitä jo heti eteenpäin!

https://www.facebook.com/lukeminenonp...


back to top