Turkish Reading Challenges discussion

Canım Aliye, Ruhum Filiz
This topic is about Canım Aliye, Ruhum Filiz
39 views
Tartışmalar - Discussions > Canım Aliye, Ruhum Filiz ile ilgili tartışma

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ugur, Challenge Generator (new)

Ugur (ugur_basak) | 1329 comments Mod
Sabahattin Ali'nin Canım Aliye, Ruhum Filiz kitabı ile ilgili tartışmaya buradan başlayabilirsiniz.


message 2: by Ömer (new) - added it

Ömer (omercinar) Benim için yılın en değerli kitaplarından biriydi "Canım Aliye, Ruhum Filiz". Sabahattin Ali'nin fikirlerine, aile hayatına, hayatla mücadelesine doğrudan tanık olma şansı veriyor. Aliye Ali'yle nişanlıyken, evlendikten sonra gelir gider hesabı yaptığı ve hapishane zamanı yazılan mektuplar duygusal açıdan en yoğun satırlara sahip olanlardı.

“Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku… Ben şimdiye kadar her şeyden çok kitaplarımı severdim. Bundan sonra her şeyden çok seni seveceğim ve kitapları beraber seveceğiz."


back to top

unread topics | mark unread


Books mentioned in this topic

Canım Aliye, Ruhum Filiz (other topics)

Authors mentioned in this topic

Sabahattin Ali (other topics)