گياهان دارويي discussion

26 views
www.BOOALI.IR

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by laila (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

laila | 6 comments site jalebie hatman bebinid.


message 2: by سمسار (last edited Aug 25, 2016 11:42AM) (new)

سمسار | 9 comments معرفی سایت بوعلی ایده جالبی بود
متشکرم


message 3: by laila (last edited Aug 25, 2016 11:43AM) (new)

laila | 6 comments بله هم سايتشون جالبه و هم دم و دستگاه و مطبشون. من خودم يك بار به مطبشون تو قم مراجعه كردم. خيلي برام جالب بود ديدن اونهمه بيماراني كه ميومدن و مجاني ويزيت ميشدن. تازه من تا اونوقت يه آيت الله رو اصلا از نزديك هم نديده بودم چه برسه به اينكه بخوام به عنوان يه مريض باهاش حرف بزنم و خلاصه خيلي طبيب مهربوني بود. ذيگه اينكه تو اين مركز انواع داروها و كرمها( مثل ضد آفتاب و ضد جوش ) توسط خود اطبا و داروسازاشون تهيه ميشه.


back to top