داستان هاي كوتاه طنز discussion

28 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Aga reza (new)

Aga reza saadatdost | 4 comments -(( آقا:شام چي داريم؟...خانوم:كوفت٬ زهر مار...آقا:خفه شو ضعيفه...خانوم:همين كتاب "فمينيسم براي همه ي قرون" را مي كوبم توي كله ي پوكت! فهمیدي؟...آقا: زنده باد شوپنهاور.مرگ بر فمينسم.زنده باد...آخ..آخ ...خانوم:آخي...ببخش .گمونم محكم زدم!))


message 2: by Saber (new)

Saber (masood fadaei tabrizi) | 4 comments lol


message 3: by Ramin_lion (last edited Jun 29, 2009 07:56AM) (new)

Ramin_lion | 89 comments Mod
درود آقا رضا
ابتدا باید بگویم من از پیشکسوتان انجمن زن ذلیلان جهانی هستم ولی هیچگاه اقتدار و مرد سالاری خود را از کف نداده ام همیشه حرف آخر با من بوده و هست و خواهد بود
من فرا گرفته ام که حرف آخر را پیش از سلاحهای پنهانی بانوان بکار گیرم میدانی ان چیست؟ " چشم خانوم !!!!!؟؟

پاینده باشی
بدرود

و این هم شعری از یک شاعر خوش ذوق که نامش را نمیدانم

شعر خدايا پس چرا من زن ندارم؟

خدايا پس چرا من زن ندارم؟ زني زيبا و سيمين تن ندارم؟

دو تا زن دارد اين همسايه ما همان يك دانه را هم من ندارم

آژانس ملكي امشب گفت با من: مجرد بهر تو مسكن ندارم

چه خاكي بر سر بايد بريزم؟ من بيچاره آخر زن ندارم!

خداوندا تو ستارالعيوبي و بر اين نكته سوءظن ندارم

شدم خسته دگر از حرف مردم تو مي‌داني دل از آهن ندارم

تجرد ظاهرا عيب بزرگي است من عيب ديگري اصلا ندارم!

خودم مي‌دانم اين "اصلا" غلط بود در اينجا قافيه ليكن ندارم

تو عيبم را بپوش و هديه‌اي ده خبر داري نيكول كيدمَن ندارم؟

اگر او را فرستي ديگر از تو گلايه قد يك ارزن ندارم!


back to top