Poëzie discussion

22 views
En toen...

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by AnamCara (new)

AnamCara | 1 comments was er poëzie op Goodreads. Prima idee Annelies, en hallo Jeroen en Nele!


message 2: by Annelies (new)

Annelies (annelies_) | 1 comments Mod
Het lijkt me leuk om hier tips uit te wisselen.
Iemand pas nog interessante dichters leren kennen?


message 3: by Ludo (last edited Sep 23, 2008 02:39PM) (new)

Ludo | 2 comments Bij uitgeverij P uit Leuven komen er regelmatig mooi uitgegeven dichtbundeltjes uit.

zoals bijvoorbeeld
Druppelteller


back to top