داستان كوتاه discussion

26 views
122

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nioosha (new)

Nioosha | 14 comments zibast


message 2: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments ممنون از نظرت
عزیزم اینجا قانون فارسی تایپ کنی
.
...!*!


message 3: by Rose (new)

Rose | 449 comments ستاره جونم این چیه اینجا گذاشتی؟
دیدن چشای بارونیه آدم بزرگا هم دل میخواد وای به این فرشته
دلم گرفت
:(


message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments نازی..
فداش بشم من


message 5: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments گل رز و آرزوی نازنین
احساستون واسم قابل تقدیر
..!!*


back to top