Hội Thích Đọc Sách discussion

Truyền kỳ mạn lục
This topic is about Truyền kỳ mạn lục
69 views
Goodreads Librarian Việt > Truyền kỳ mạn lục

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nguyễn (new)

Nguyễn (dzuykhanh) | 26 comments Không hiểu bạn librarian nào add cuốn này vào database mà không quan sát kỹ. Tác giả là Nguyễn Dữ chứ không phải Nguyễn Du! Đồng thời mình cũng thấy có tới 4 bản Truyền kỳ mạn lục trong database, cùng có tên tác giả là Nguyễn Du?
Không hiểu sao mình đã sửa rồi mà không được. Đã cố gắng delete nhưng cũng không xóa được, 1 bản thì bảo là đã xóa, nhưng quay lại thì thấy còn nguyên, 1 bản thì bảo là có nhiều review quá nên chỉ có super librarian mới xóa được thôi(ở bản đó chưa có review mà mới chỉ có 1 user marked as to read).
Nhờ các bạn có quyền cao hơn edit hộ với.


message 2: by Quân Khuê (new)

Quân Khuê | 85 comments Mod
Là vì hình như bỏ dấu vào thì Goodreads tự động bỏ dấu và xếp Nguyễn Dữ và Nguyễn Du thành một. Mình có lần thấy cái này nhưng cũng không biết sửa ra sao.


back to top