داستان كوتاه discussion

39 views
به فکر ساحل دور آرزوی من یه دریاست

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments ما آدمای تنها ساده و بی پناهیم
پر از طلاییم اما محتاج یک نگاهیم
تو آسمون خدامون عاشق و بی نیازه
تو قصه ها ..عشق ..اینا همه یه رازه
دلای کوچک ما خسته ز روز و ابره
اگه خدا نباشه شیطون مثه یه ببره
وقتی که ماه می تابه چشمای ما تو خوابه
خورشید اگه بیدار شه بازم می گیم سرابه
امشب مثه همیشه دلم دوباره تنهاست
همه دلخوشی من یه سطر خوب تو اینجاست


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments الهی من قربون اون احساسای نازت بشم


ولی میدونی دنیای من برعکس این چیزاییه که گفتی>؟


من با ماه زندگی میکنم...نفس مکشم...بیدار میمونم....ولی هیچ وقت نتونستم اون رابطه ای که باید رو با خورشید داشته باشم....


اگه خدا نباشه شیطون مثه یه ببره
ناقلا خوب میدونه...دلم چقدر ستبره
اگه خدا نباشه ...منم مدام هیچ میشم
تو زندگیم دچارِ
پیچ پیچ و پیچ پیچ میشک

پیچ میخورم مدام من...دور خودم همیشه

میگم شاید اینجوری ... خدا دیده میشه!ا

من خوندم تو کتابا
دور خودت بگردی...پیچ بخوری مدام تو
روی پاهات بچرخی
یهو ،یه وقت...یه چایی
میبینی تو خدا رو....گیچ نمیشه سرت ها
میبینی اون بالارو
میگن میری تو عرفان...نمیدونم ...تو خلسه
شاید یه چای دیگه..نمیدونم درسته؟

نمیدونم اگر شد...اگر دیدم خدارو
بهت میگم چطور بود
تموم ماجرا رو
message 3: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments مهتابی عزیزم
تو خودت شاعر بودی و ما بی خبر ...
تو
یک گلی ..
چه فرقی دارد خورشید بر تو بتابد
یا ماه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments شرمنده نکن من رو...من همينجوري هم شرمنده مهربونياتم.


message 5: by [deleted user] (new)

من آدم ساده و تنها نیستم

از طلا سرشار و خوشبختم

اما

کاش باور می کردم عشق حقیقی هم هست


message 6: by Ashkan (last edited May 19, 2009 08:10AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments غم انگيز بايد باشد ولي نمي دانم وقتي خواندنم تمام شد چرا صورتم متبسم بود


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شعرای خوشکلی گفتین

آرزو و مهتابی خانوم عزیز


message 8: by Rose (new)

Rose | 449 comments آفرین بر خوش ذوقیه هردوتون آرزو و مهتابی عزیزم


back to top