داستان كوتاه discussion

36 views
114

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ستاره (last edited May 18, 2009 05:57AM) (new)


message 2: by Behzad, دیوونه (last edited May 12, 2009 05:01AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modبسته در زنجیر
خفته در دهلیز
پلک بگشا
بالش عادت بدر
برخیزmessage 3: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments حتا یک ستاره در شب نمی ماند

شب نخواهد ماند


.من می میرم، و با من، وزن

جهان بی تحمل نیز

من پاک می کنم ، اهرام را

مدالهای عظیم را

جهان و چهره ها را

من باید گذشته ی انبار شده را پاک کنم

باید از تاریخ غبار بسازم، غبار از غبار

هم اکنون به آخرین غروب می نگرم

آخرین پرنده را می شنوم

پوچی را به کسی نمی دهم

...!!*!message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ......
کاش من بودم
به تمامي
خفته در جانم
..
ستاره عزيزم
خوش درخشيدي با اين انتخاب
ممنون


message 5: by Rose (new)

Rose | 449 comments ستاره ام دلم بیتاب دیدن عکس انتخابیت بود اما نتونستم ببینمش
:(


message 6: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments قابل قلب مهربونتو نداشت ماریای نازنینم
گل رزم اگه توام این چشم بند و از روی
چشای نازت کنار بزنی
حتما عکسو می بینی
از نبی..محمد حسین..و دیوونه ی عزیزهم
ممنونم
..!!*!message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments منم نمی تونم چیزی ببینم

:(message 8: by Rose (new)

Rose | 449 comments ستاره wrote: "قابل قلب مهربونتو نداشت ماریای نازنینم
گل رزم اگه توام این چشم بند و از روی
چشای نازت کنار بزنی
حتما عکسو می بینی
از نبی..محمد حسین..و دیوونه ی عزیزهم
ممنونم
..!!*!
"

ستاره ی مهربونم من این چشم بند رو زدم که فقط سایه سنگین سیاهی هایی که سنگینیشون سقف دلم رو کوتاه میکنه نبینم هرچیز زیبایی رو که انتخاب شما باشه میبینم اما گویا صالح خان هم مثل من با دیدن این عکس مشکل داره پس مشکل از چشم بند من نیست
آخه چشم بندم جادویی ایه
:)


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments


واقعیت اینه که:


منم هیچ چیز نمییبینم


message 10: by ستاره (last edited May 18, 2009 06:00AM) (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments فکر کنم دیگه همه ببینن
:)
..!*!


message 11: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments روی اعلام نتایج کنکور خوابیده


فکر کنم زیادی دیدم
!


message 12: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments آن زمان كه سازش را
به نام مقدس شكستند
روحش را نيز كشتندmessage 13: by Rose (new)

Rose | 449 comments منو یاد خاطره ساز شکسته ام انداخت
:(


message 14: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است
....!!*!


back to top