عطر سنبل عطر کاج عطر سنبل عطر کاج discussion


75 views
funny in farsi

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

خانم فیروزه جزایری دوما نویسنده این کتاب خاطرات کودکی اش را که همراه خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرده توصیف می کند . این کتاب در واقع تقابل رسوم ایرانی با رسوم آمریکایی و نحوه سازگاری این خانواده با محیط جدیدشان ( آمریکا) را توصیف می کند. پدر خانواده از بورس شرکت نفت استفاده می کند و خانواده اش را از آبادان راهی آمریکا می کند . نویسنده که در آن زمان کودک خردسالی بوده از همان ابتدا دچار مشکلاتی می شود .... بهتر است بقیه اش را خودتان بخوانید . نثر خوبی دارد و با طنز همراه است . حتما از خواندنش لذت می بردید.message 2: by bita (new) - added it

bita Salam, man asle in ketab u doost daram be english bekhunam , kasi nemidune kodom entesharat tu iran chapesh karde ? ya chejoori mishe peyda kard?


Mahmoud mehrabi bita wrote: "Salam, man asle in ketab u doost daram be english bekhunam , kasi nemidune kodom entesharat tu iran chapesh karde ? ya chejoori mishe peyda kard?"

يه سري به سايت gigapedia.com بزن شايد اونجا بتوني پيدا كني:)


back to top