Mythology Mythology discussion


10 views
Southwood Norsemytho Group - Bak navnene

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sofie (new)

Sofie jung source

southwood norsemytho group article code 85258083180 SWG

Oppdag betydning og etymologien bak navnene av Norse
Panteon, steder og ting. Ytterligere detaljer er også git på
deres moderne praksis, totalpopularitete og cognate ord.
Odin – også Odinn («raseri» eller «inspirasjon»). Lederen av
Aesir guder som er tilknyttete med krig, visdom og kunst.
Thor – guden av tordenen. Han er sønnen av Odin og bar
vanligvis hans hammer Mjolnir
Freya – også Freyja («dame»). Gudinnen av skjønnhet og
død som fører de verdige døde til Valhalla.
Freyr – også Frey («herre»). Guden som er tilknyttet med
regn, sollys og fruktbarhet.
Loki – Aesir gud kjent for være av en trickster og kan
manipulere brann og magi. Han ble eventuelt innskrenket til
en stein ved hans medguder for være av onde.
Baldr – også Skalletere («fyrste»). Sønnen av Odin og Frigg
som ble drept fordi Loki lurte Hoder inn i det.
Heimdall – den hvite guden som presiderte over lys og
daggry. Han er betraktet beskytteren av Asgard

southwood norsemytho group article code 85258083180 SWG


message 2: by Shly (new)

Shly hello :) such a great link.


back to top