داستان كوتاه discussion

36 views
نوشته هاي كوتاه > از سر ناچاری...من غرق میشوم

Comments Showing 1-16 of 16 (16 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments خوب بودم...
خوب هستم...
خوب هستیم....
میخندیم...
میگوییم، میرقصیم....
بعد یاد میگیریم...
حرف میزنیم...
باز هم میخندیم....
بعد فکر میکنیم...
پوچ است پوچ...
دوباره تلاش میکنیم و فکر میکنیم...
پوچ پوچ است...
باز هم میخخندیم...
کم کم عادت میکنیم،که به پوچی مغز پوکمان بخندیم...بعد راه میرویم...میگوییم...میخندیم.
بعد آب می آید بالا...خیلی بالا...آنقدر بالا که احساس خفگی میکنیم....
دِ بخند لعنتی...چقدر بِهت گفتم شنا یاد بگیر....خندیدی...دِ بخند...بخند ... بخند...
به همین سادگی....غرق میشویم...

غرق میشوم....
غرق میشوم....
غرق میشوم....

خدایم کجاست؟!!!ا
خدایم کجاست....!!!؟

خدایم را پیدا کنید....

غرق میشوم... غرق.....

بیدار شو....ها ها ها

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و من هنوز هم همان علامتی هستم...که از سر تعجب کله اش افتاد....!!!اخدایم را اگر پیدا کردید بگویید یادم آمده که محتاجم...اگر پیدا نشد به خدای خود بگویید مهتابی خدایش را گم کرده در کوچه پس کوچه های خندیدن های بیهوده...بگویید برایم خدا بفرستد...خدا میخواهم....خدا میخواهم...خدا میخوام...کارم لنگ است...خدا میخواهم؟
بخندید...به من
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دست هایم را بگیرید...

بگذارید فقط پا بزنم...
message 3: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments دست هایت را می گیریم
خدایت را پیدا می کنیم
نجات می یابی
ما در کنارت هستیم
اما همچنان بخند


message 4: by [deleted user] (new)

اگه سنت کم بود خانومی

می گفتم دچار بحران بلوغ شدی

اما حالا فک کنم دچار عشق ای شدی

که هم احساس گناه و نا امیدی می کنی

هم غم و اندوه

اگه بیماریت عشقیه

درمان فقط از دست یار بر میاد جونم

اما منم مثل فرزان

پیشتم کنارتم


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
فراموش كن
فراموشي كم نعمتي نيست
فراموش كن كه تنها بوده اي
كه تنها خواهي بود
خودت را به باد بسپار
به باران نيسان
به استعاره هاي حافظ
به تشبيهات منوچهري
به مغلق هاي خاقاني
خودت را پيدا كن
نه در دنياي پيچ پيچ هزار رنگ
كه در ميان استخوان هاي تنت
تنها باش
تنها تر از تنهايي ايت بيانديش
و با حواصيلهاي سرگردان همنوا شو
با پرستوهاي پاييزي
اينجا آبشارها نيز تنهايند
اينجا كوهها هم تنهايند
و فرار كن از جنگل انبوهي كه ملالت درختان مانند هم است
دريا شو
بي كران
زلال
آبي


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments من عاشق نشدم.....

غمم برای اون کسیه که درونمه....

message 7: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments چرا غم ؟ اگر عاشق شدیMahtaBi KhaNooM | 1782 comments من عاشق نشدم...عشق چیه ، که حال و روزم بشه این....

دارم ماه نشونتون میدم...انگشتم رو نگاه میکنین؟!ا :(


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Mehdi wrote: "فراموش كن
فراموشي كم نعمتي نيست
فراموش كن كه تنها بوده اي
كه تنها خواهي بود
خودت را به باد بسپار
به باران نيسان
به استعاره هاي حافظ
به تشبيهات منوچهري
به مغلق هاي خاقاني
خودت را پيدا كن
نه در دنياي..."


نمیتونم....موضوعی نیست که با فراموشی بشه درمانش کرد
آقای بهروزی من اگر فراموش کنم...باید اول قید زندگی و پیشرفتم رو بزنم.....بعد فراموش کنم مثل خیلی ها یه زندگی کسل کننده . روزمرگی رو دنبال کنم.
روزمرگی....یعنی مرگ


message 10: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
پس نفهميدي كه محتواي شعرم چي بود.


message 11: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments مهتابی عزیزم
تو تنها به آرامش و تنهایی نیاز داری
تا تنها خودت برای خودت تصمیم بگیری
شادابی در آستانه فرداست
منتظرت
فقط کافی ست بخواهی .message 12: by ستاره (last edited Apr 17, 2009 09:29PM) (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments مهتاب جان من کنارتم
تو باید با نورت منو روشن کنی
پس بتاب
مثل همیشه پر نور و زیبا
خدا با ماست
منو تو نتابیم دیگه کسی خدارو نمیبینه
پس بتاب
..!!*!


message 13: by Josef (new)

Josef | 66 comments سرنوشتت را خود خواسته ای چنین باشد. مهتابی دیگران در سایه نور تو می اسایند. دلگیر تنهاییت نباش نفس بکش و وجودت را از خدایی که در اغوشت گرفته معطر کن عطر و نور خدایی وه دچه سعادتی


message 14: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments پوچ ِپوچ است


وقتی عاشق نباشیحالا عشق کجا بود
؟


message 15: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments حالم خوبه....خوب خوب...ممنون از همگی...شدم همون مهتابی...با کمکی تفاوت...
message 16: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
خوب بودي
خوب هستي
و بهتر نيز خواهي شد
اگه با زمزمه زمزمه اي
رگ خود را بزني
ازسر ناچاري
و خدايي نپرستي
سربي
و نگويم عشق
و
نگويي جان
back to top