داستان كوتاه discussion

35 views
99

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Apr 15, 2009 10:36AM) (new)


message 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments ترسناک به نظر می رسه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments WwWoooooooooooooooooooooooOOoooooooooooooowWw


message 4: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments سرم داره گیج میره
;\
....!!*!


message 5: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments کاشکی من جای اون بودم
;)


message 6: by Nader (new)

Nader | 21 comments حالا این 2 تا بجای خود،،
اونیکه‌ عکس گرفته‌ کارش از اینها جالبتره‌


message 7: by سحر (new)

سحر | 381 comments ماهور wrote: "کاشکی من جای اون بودم
;)"


واقعا می خواستین جای اون باشین !!!
نگاشم که می کنم می ترسم!!


message 8: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments چند ثانيه طول ميكشه كه از اين بالا رسيد به اون پايين؟


message 9: by Nader (new)

Nader | 21 comments M.H.R wrote: "چند ثانيه طول ميكشه كه از اين بالا رسيد به اون پايين؟"

به‌ قول ترکها ایکی ثانیه‌


message 10: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments من برج میلاد رو یک بار حساب کردم
میشه 10 ثانیه
خیلی راحته
کافیه تا ده بشمری
>:)


message 11: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
من به این مدل عکس ها می گم عکس هایی که آدم بیشتر عکاس و می بینه تا عکسشوback to top