داستان كوتاه discussion

72 views
دانلود كتاب > چهار ميثاق - دون ميگوئيل روئيز

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments کتابي در مورد خرد سرخپوستان تولتک
برگردان: دل آرا قهرمان


http://rapidshare.com/files/220520998...


message 2: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments مرسی ماریای عزیزم
امیدوارم ازش خوشم بیاد
;))
..!!*!


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments بايد کتاب جالبي باشه....من از سرخپوست ها...هنرشون و اعتقادات و سننشون خوشم مياد

مرسي ماريا خانوم


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ممنون از شما؛ ستاره و مهتابي عزيز

خوندنش ديدگاه تازه ائي ست به دروازه تمدن تولتکها


message 5: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments مارياي عزيزم ممنون


back to top