داستان كوتاه discussion

45 views
89

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments عكس خيلي جالبيه!خيلي!
دمت گرم آقا محمد حسين!
;)


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
اين آقايون مثلا براي حل مشكلات مردم به اون منطقه رفتند.
فقط لطفا به شكم هاي بر آمده و ريش هاي بي ريشه و طرز لباس پوشيدن ها نگاه كنيد.
محمد حسين شيفته اين رفتار شده است.


message 3: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments به نظرتون چی خورده اونقده ور اومده؟!!ـ


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments فواید مال مردم خواری
!


message 5: by Fattaneh (new)

Fattaneh خیلی جالبه. تا حالا عکس سیاسی که سوژه اصلی عکس اینقدر بی گناه و معصوم باشه ندیده بودم.message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
خوشم اومدmessage 7: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments راستی این آقایون با این همه ریش و اون شکم های قلمبه شده اومدن کاری برای این مردم انجام بدن
من که فکر نمی کنم کاری بکنن اگر هم کاری کردن بعدا می خوان برای نماینده شدن مجلس سر مردم را شیره بمالن


message 8: by Arina (new)

Arina | 14 comments ااااااااااا اومدين و نسازين آقايون كلي درگيري دارن نميرسن ورزش كنن شيكم مبارك رو كوچيك كنن
عكس پر معناي يه


message 9: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments عالي بود عاليback to top