Bokt goodreads groepje discussion

Het zwarte leger
This topic is about Het zwarte leger
6 views
Boeken Maart/ April 2013 > Santiago Garcia-Clairac - Het zwarte leger

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Corien (corienb) | 105 comments Mod
Santiago García-Clairac- Het zwarte leger


Corien (corienb) | 105 comments Mod
Ben tot ongeveer halverwege het boek gekomen. Leuk verhaal, leuk geschreven, maar ik had een Duits audioboek, en mijn Duits is hier net niet helemaal goed genoeg voor om hem uit te luisteren (geen zin meer). Probeer 'm wel ooit nog wel een keer in het Nederlands of Engels.


back to top