Bokt goodreads groepje discussion

Stoner
This topic is about Stoner
39 views
Boeken Maart/ April 2013 > John Williams - Stoner

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Corien (corienb) | 105 comments Mod
John Williams - Stoner (Engels/Nederlands zelfde titel)


Corien (corienb) | 105 comments Mod
Volgens mij is dit weer eens een boek dat iedereen geweldig vind, maar waar ik niet doorheen kom.
Heb mijn best gedaan, maar vond het doodsaai. Ik ben op 25% gestopt toen er nog steeds bar weinig gebeurd was.
Korte samenvatting - Stoner wil niet op de boerderij van zijn ouders werken maar Engels studeren.
Iets met een oorlog, en dan trouwt hij op de een of andere manier met Elaine. Mocht het daarna toch nog onverwacht interessant geworden zijn dan lees ik dat hieronder wel.


back to top